Інстытут
Гістарычная даведка

Гістарычная даведка

Інстытут эканомікі быў створаны 29 сакавіка 1931 г. рашэннем Прэзідыума Беларускай Акадэміі навук на аснове раней існуючых кафедр кааперацыі і калектывізацыі, кафедры эканамічнай геаграфіі, кафедры тэорыі штандорта, а таксама Інстытута эканомікі Дзяржплана БССР і эканамічнага аддзела Інстытута прамысловасці. Яшчэ ў першай палове 20-х гадоў...
Арганізацыйная структура

Арганізацыйная структура

Арганізацыйная структура Інстытута эканомікі складаецца з адміністрацыі, 5 аддзелаў і 19 сектараў, падзеленых паводле напрамкаў навуковых даследаванняў, а таксама розных дапаможных службаў. Важнейшай актыўнай адзінкай Інстытута выступае аддзел, які з'яўляецца адасобленым структурным падраздзяленнем і які працуе як адзіны комплексны арганізм...
Дырэкцыя

Дырэкцыя

Дырэкцыя ажыццяўляе кіраўніцтва навукова-тэхнічнай і вытворча-гаспадарчай дзейнасцю Інстытута эканомікі, прымае меры па эфектыўнаму выкарыстанню матэрыяльных, фінансавых і працоўных рэсурсаў, забяспечвае рытмічную працу Інстытута і выкананне плана навуковых даследаванняў...
Вучоны савет

Вучоны савет

Вучоны савет Інстытута эканомікі НАН Беларусі з'яўляецца калегіяльным органам кіравання Інстытутам і прымае найбольш важныя рашэнні, якія датычацца дзейнасці і развіцця Інстытута. Склад Вучонага савета Інстытута эканомікі зацверджаны на пасяджэнні бюро Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі 9 кастрычніка 2008 года...