Міжнароднае супрацоўніцтва

Інстытут эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі надае вялікую ўвагу міжнароднаму навуковаму супрацоўніцтву і мае наладжаныя кантакты з навуковымі інстытутамі і ВНУ (вышэйшымі навучальнымі ўстановамі) эканамічнага профілю Расіі, Украіны, Малдовы, Польшчы, Манголіі, Кітая, Іспаніі, Латвіі, Літвы, Казахстана і іншых краін свету. 

Інстытут падтрымлівае асабліва цесныя і плённыя кантакты з роднаснымі расійскімі і ўкраінскімі арганізацыямі, з якімі заключаны дамовы аб творчым супрацоўніцтве. У іх ліку Інстытут эканомікі РАН, Інстытут праблем рынку РАН, Інстытут народна-гаспадарчага прагназавання РАН, Інстытут эканомікі Уральскага аддзялення РАН, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны універсітэт эканомікі і фінансаў, Інстытут эканамічнага прагназавання НАН Украіны, Інстытут рэгіянальных даследаванняў НАН Украіны і інш.